1 = 2

Podwojono okres subskrypcji!

Czas pozostały do zakończenia kampanii: 00:03:07:59